Ulotki reklamowe instytucji kulturalnych

Ulotki reklamowe
Ulotki reklamowe

W dzisiejszych czasach instytucje kulturalne, takie jak muzea, galerie, itp., prowadzą często intensywne działania marketingowe. Jest to spowodowane rosnącą konkurencją oraz pojawiającą się w związku z tym koniecznością pozyskiwania klientów chętnych do odwiedzania tego rodzaju placówek. Wśród działań o charakterze marketingowym, które takie placówki prowadzą, wymienić można dystrybucję materiałów reklamowych, w tym ulotek. Dystrybucja ta umożliwia dotarcie do masowego odbiorcy oraz zapoznanie szerokiej rzeszy osób z ofertą danego muzeum czy innej instytucji kulturalnej.

Ulotki reklamowe muzeów czy innych instytucji nie różnią się znacząco od typowych ulotek, jako że cel ich emisji jest dokładnie taki sam: pozyskanie klienta. Jeśli można wskazać pewne różnice, będzie to kolorystyka. Instytucje kulturalne kierują swoją reklamę do osób poważnych, dojrzałych i ceniących elegancję, zatem żywe, wesołe barwy, właściwe dla wielu ulotek, skierowanych np. do dzieci, nie są tutaj na miejscu. Muzea czy galerie emitują ulotki reklamowe w formie stonowanej, barwy zaś są z reguły ciemniejsze, zaś same ulotki – przeważnie jednokolorowe.

Dodatkową różnicą może być większa liczba zdjęć na ulotkach. Przeważnie muzea i galerie umieszczają na materiałach propagandowych fotografie budynku, wnętrza, eksponatów, poszczególnych sal, itp. Obok fotografii znaleźć można natomiast spis atrakcji czy też imprez czy wydarzeń przewidywanych w najbliższym czasie, oczywiście z podaniem daty oraz ewentualnej ceny.

W jaki sposób instytucje kulturalne dystrybuują Ulotki reklamowe? Przede wszystkim poprzez rozdawanie przechodniom. Są w tym celu zatrudnione firmy dystrybucyjne. Ponadto formą rozprowadzania jest też dostępność tych materiałów w miejscach uczęszczanych, a także oczywiście na terenie samych placówek. Każda forma dystrybucji ma wielki wkład w ogólny zasięg prowadzonej w ten sposób kampanii reklamowej.

Dzięki tego rodzaju działaniom placówki te faktycznie zwiększają liczbę osób je odwiedzających, co jest jednym z koniecznych warunków ich funkcjonowania.